Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 17 februari, kl 15.00 hålls i FRIS lokal på Bellmansgatan 15, Södermalm. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

 

Medlemmarna i Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm kallas till årsmöte och föreningen bjuder på kaffe och bulla!

 

Välkommen,

Styrelsen

 

 

Kommentera